Flugbindning

Läcker variant på Glödhäck/Red Butt

Red Butt (variant)

Tub: FF-1,8mm medium Soft Black, bränn en liten kant.
Tråd: Svart 14/0 Veevus
Tag: Chines Red Unistretch
Butt/kropp: Mirage tinsel Opal, TSD-Supreme Blend Dub Sparkle black, borstas ut ordentligt.
Stjärt: Flash-a-Hackle Chenille red, binds in som ett kragbundet hackel.
Kropp: TSD-Supreme Blend Dub Sparkle Black, borstas ut hårt så fibrerna blandas i hacklet, trä sedan på din conehead (small silver) och avsluta.
Vinge 1: Börja binda igen, Tellis Supreme Foxhair Black, Copper, och Pearl angelhair. Hackel 1: Långt Black schlappen
Vinge 2: Tellis Supreme Foxhair Black, Pearl angelhair, TC Flash red
Vinge 3: En kort bunt Tellis Supreme Foxhair Black
Kinder: Djungeltupp riktade en aning neråt
Hackel 2: Black Schlappen, långt och tunt från den fjuniga delen
Huvud: FF-Ufo Disc Gold.

Back to list