Fiske och annat dagligt

Val utav lina vid laxfisket

I dagens “utrustningsdjungel” så tipsas det hej vilt om en massa olika densiteter och diverse sjunklinor som skall ta fisket till nya nivåer. Visst är det så att många utav de nya sjunklinorna som kommit är mycket bättre än de gamla och är bra mycket lättare att hantera och kasta med. Men frågan är om det egentligen behövs alla gånger? Självklart finns det situationer där en riktigt djupt grävande lina är det enda sättet att få fisk, och visst är det så att linor med olika sjunkgrader fiskar riktigt bra.

Jag kan i ärlighetens namn säga att jag själv varit en sjunklinetorsk i många år när det kommer till laxfisket. Och jag har i många situationer fått fisk med sjunk när flyt verkar lönlöst. Men, jag har under de senaste åren fiskat mer och mer med flyt, i ett lugnare tempo än tidigare, och fått MER fisk! Så frågan är om det egentligen behövs 5-6st olika sjunklinor i sitt bagage? Eller om det faktiskt räcker med 1-2 bra flytlinor i olika längder, kompletterat med 1-2 sjunklinor? Ja, jag tror faktiskt det! I alla fall i de vatten jag själv fiskar i.

Om vi tittar till det fisket vi många bedriver under våra veckor i Norge, såsom Orkla och Gaula, så är det till 70% under “blanklaxveckorna” 26-30. Fisken är oftast blank, nystigen och aktiv, vattentempen är bra, vattenflödet är ganska normalt, poolerna är inte så djupa osv osv. Jag har som sagt upplevt ett mycket bättre fiske de senaste åren med rena flytlinor som på sin höjd regleras med lite sjunktafsar. Den största fördelen jag upplever med flytlinor är att man mycket bättre kan fiska med linan, dvs att du kan menda, styra och punktfiska bättre. Man kan också fiska in linan mycket längre utan att flugan sätter sig i botten. Hur många gånger har ni inte fått en dragningen eller fisk när flugan hänger rakt nedanför dig? Att sedan en flytlina är lättare och roligare att kasta med gör ju inte saken sämre. Ser vi också till de mindre vattnen vi har längs med västkusten är flytlinan i de flesta fall överlägsen då du slipper haka i 7 utav 10 stenar i driften.

Kort och gott kan man väl säga att alla är saliga i sin tro, och jag har under de senast åren blivit “återfrälst” i och med flytlinan. Mycket tack vare att jag är “kastnörd” och kände att jag hellre njuter utav flugfiskets alla former (kastningen är en stor del), men också mycket tack vare de duktiga vänner/bekanta “flytlinevänner” man har (Michael Seeberg, Robert Ågren, Michael Ingvarsson m.fl.), och dessa killar har några laxar på sina samveten.

Det är kanske dags att investera in nya flytlinor? Något att tänka på inför 2012 års inköp?
Nedan; Robert Ågren med en flytline 12a!


Undertecknad med två fina flytlinefiskar

Back to list